Gallery » USA » California » Mono Lake - Tufa

Mono Lake - Tufa
Mono Lake - Tufa